Sertifikaadid

Kipsivalu segu

Veega segamisvalmis kuivsegu, mis koosneb anhüdriitkipsist, erikipsidest, töötlust parandavatest lisanditest ning täiteainest kvartsliiv.

Kvaliteedilt EVS-EN 13813 järgi kaltsiumsulfaatpõrandatasandusmört CA-C25-F5 kasutamiseks sisetingimustes.

Tootjale on väljastatud kvaliteedisertifikaat ISO 9001:2000, keskkonnasertifikaat ISO 14001:2004